Politica de protecció de dades


Protecció de dades


Introducció

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal on és responsable EL CLUB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Dret ARCO i compromís

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social del CLUB HANDBOL BORDILS. situat a C/. Narcis Aliu, S/N de 17462 BORDILS (Girona), o a l’adreça de correu electrònic handbolbordils@gmail.com , identificant-se degudament adjuntant copia del D.N.I i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix.
EL CLUB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL CLUB podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL CLUB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit


En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al CLUB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.
Així mateix, EL CLUB cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
EL CLUB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Publicacions


La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Formularis web on es recull informació :


 • Alta Soci:
 • Les dades omplertes en aquest formulari serviran per realitzar la gestió administrativa, comptable i dinamitzadora del club, així com enviar-los informació sobre les activitats i esdeveniments que s'organitzen periòdicament, Les dades entrades en aquest formulari es guardaran al aplicatiu web del club Play-off fins que el soci sol·liciti la baixa o la baixa per part del club ;

 • Alta Esportistes Menors d'edat:
 • Les dades omplertes en aquest formulari per al pare/mare o tutor legal del/la menor serviran per donar d'alta del menor com a jugador/a del club així com realitzar la gestió administrativa, comptable i dinamitzadora del club. A l'omplir aquest formulari el pare/mare o tutor legal també omplirà les normatives de protecció de dades ,autorització del dret d'imatge, autorització de pagaments i autoritzacions de desplaçament. Les dades entrades en aquest formulari es guardaran a l'aplicatiu web del club Play-off fins que el pare/mare o tutor legal sol·liciti la baixa o la baixa per part del club;

 • La Botiga del Club:
 • Formulari per jugadors, socis i aficionats del club on es poden realitzar comandes de marxandatge del club el formulari incorpora dades personals com: tallatge, nom i cognoms, e-mail, telèfon. La finalitat de les dades que es demanen és únicament per al tallatge del material i dades de contacte amb el comprador. Les dades personals que es transferiran a tercers és a dir al proveïdor són: tallatges i en els productes personalitzats (samarretes, motxilles, tovalloles, etc.) el nom i dorsal. Les dades que s'han enviat al formulari quedaran guardades durant un període de 6 anys en un formulari de google propietat del club.

 • Formularis de Equipacions Handbol i Voleibol:
 • Formulari per jugadors, socis i aficionats del club on es poden realitzar comandes de l'equipació del club (samarretes de jugar i escalfar, pantalons ,etc.) el formulari incorpora dades personals com: tallatge, nom i cognoms, e-mail, telèfon, data de naixement . La finalitat de les dades que es demanen és únicament per al tallatge del material i dades de contacte amb el comprador. Les dades personals que es transferiran a tercers és a dir al proveïdor són: tallatges i en els productes personalitzats on es poden posar el nom i dorsal. Les dades que s'han enviat al formulari quedaran guardades durant un període de 6 anys en un formulari de google propietat del club.

 • Xandals:
 • Formulari per jugadors, socis i aficionats del club on es poden realitzar comandes del xandall del club el formulari incorpora dades personals com: tallatge, nom i cognoms, e-mail, telèfon, data de naixement . La finalitat de les dades que es demanen és únicament per al tallatge del material i dades de contacte amb el comprador. Les dades personals que es transferiran a tercers és a dir al proveïdor són: tallatges. Les dades que s'han enviat al formulari quedaran guardades durant un període de sis anys en un formulari de google propietat del club. .

 • Formulari de Contacte:
 • Formulari per contactar amb el club les dades personals que es recull són el nom i e-mail i missatge . Les dades d'aquest formulari seran enviades a l'e-mail del club (handbolbordils@gmail.com). No s'enviarà publicitat a no ser que es sol·liciti.