Avís legalObjecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.handbolbordils.com, en endavant, LA WEB, de la que es titular “ El Club Handbol Bordils (en endavant, “EL CLUB”).
La navegació pel lloc web del CLUB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions .
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL CLUB o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions


EL CLUB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que: La seva denominació social és : Club de Handbol Bordils.

  • El seu nom comercial es: Club Handbol Bordils
  • El seu CIF es: G17037565
  • El seu domicili social està a: c/.Narcis Aliu , S/N de 17462 BORDILS (Girona)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació :
  • Telèfon: 972 49 10 99
  • E-mail : handbolbordils@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL CLUB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment .

Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL CLUB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari .
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al CLUB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis DEL CLUB i a no utilitzar per, entre d’altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic .
b)Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c)Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del CLUB o de tercers i, si s’escau, extreure informació .
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del CLUB o de tercers .
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f)Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g)Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment .
Tots els continguts del lloc web, com ara texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al CLUB Handbol Bordils,sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del CLUB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL CLUB i el propietari del lloc web a la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del CLUB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al CLUB . En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL CLUB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i l’ordre públic.

Exclusió de garanties


El Club no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL CLUB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a)La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b)La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris

Així mateix, EL CLUB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster