Política de Protecció de DadesEl Club Handbol Bordils en compliment al reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria informe:


1.Responsable del Tractament de les dades personals

 

El responsable del tractament de les dades personals és el Club Handbol Bordils amb el CIF: G-17037565 i domicili al Carrer Narcís Aliu s/n- 17462 Bordils(Girona).

2. Criteris de tractament de les dades personals

 

En el tractament de les dades assumim els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

  • Els tractem de manera il·lícit (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat.)

  • Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les.

  • Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

  • Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.

  • Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

  • Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il•lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

3. Qui és el delegat de protecció de dades

 

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és qui supervisa el compliment de la política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a l'adreça electrònica :handbolbordils@gmail.com

 

4. Amb quina finalitat tractem les dades i a qui les comuniquem.

 

El Club Handbol Bordils tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions i per oferir els serveis que es descriuen a la web :

- Formulari de contacte: Atendre les consultes de les persones interessades que es posen en contacte amb el club a través d’aquest formulari. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

- Formularis de comandes dels productes de la botiga: Recollir les dades dels diferents formularis de la botiga per tal de poder fer la la comanda que sol·liciti l'usuari o jugador del club dels nostres productes i tenir un control de les comandes realizades . Les dades s'utilitzen únicament per aquesta finalitat. Algunes dades facilitades al formulari s'enviaran únicament a l'empresa que realitza el producte per tal d'adaptar a les necessitats de l'usuari ( tallatge, noms o dorsals personalitzats,etc.)

- Formulari de reserva d'abonament partits de la Divisió Honor Plata : Recollir les dades per fer la reserva del abonament dels partits de Divisió d’Honor Plata .Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

5. Quant de temps conservem les dades

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas.

- Formulari de contacte: 1 any

- Formulari de comanda de productes botiga: 2 Anys

- Formulari de reserva d'abonament dels partits de divisió Honor Plata:1 any

6. Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem .

 

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:

- A saber si es tracten: Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

- A ser informat en la recollida: Quan les dades s’obtenen del mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

- A accedir-hi: Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

- A demanar-ne la rectificació: És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

- A demanar-ne la supressió: Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

- A demanar la limitació del tractament: També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- A la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

- A oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

- A no rebre informació: Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n'és receptora.

7. Com es poden exercir o defensar els drets

 

Els drets que acabem d'enumerar, que només poden ser exercits pel mateix interessat o per un representant degudament acreditat per llei, es poden exercir adreçant una sol·licitud al Club Handbol Bordils , aportant fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l'adreça postal, indicades a l'encapçalament.

 

- El Club Handbol Bordils entén que, en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s'integraran als fitxers del Club Handbol Bordils

- En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça handbolbordils@gmail.com

- Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

8.Ús de Cookies

 

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l'usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l'ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles. Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d'utilitzar. El nostre objectiu és oferir-li informació i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten: Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior. Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.Protegir la seva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d'inici de sessió.Aquest lloc web utilitza les galetes següents:

 

Google Analytics:

És un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre quines pàgines del lloc web s'han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc, i sòn de carácter persistent, amb una dura màxima de dos anys. Al navegar i continuar al nostre lloc web l’usuari estarà consentint l'ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.


Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.


Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a:

Per a Firefox
Per a Chrome
Per a Explorer
Per a Safari
Per a Safari IOS
Per a Opera